Faglitteratur [Kort] [Lang]     NonFiction [Lang]     Fiction [Kort]     Dokumentarfilm [Lang]

 

Anmeldelse af bøger, både nogle som jeg selv har og nogle som jeg har lånt enten af andre eller på biblioteket. Listen er mest ment som et opslagsværk til mig selv, men hvis andre også kan få noget ud af den, så bare kik løs. Nogle af bøgerne er på engelsk, derfor er nogle af "bogens bagsidetekst" på engelsk.

Som det kan ses øverst oppe så har jeg har delt bøgerne op i to katagorier: Skønlitteratur og Faglitteratur. Inden for hver katagorie har jeg lavet to næsten identiske lister. En liste hvor der kun er angivet bogens titel og forfatter, den ses her nedenfor, og en liste hvor der foruden bogens titel og forfatter også er afskrift af enten bogensbagsidetekst eller bogens forord og med min komentar om bogen. Lidt ad bagvejen er der kommet et par tilsvarende lister med dokumentarfilm.

Historie

Danmark

Title: 40 fortællinger af fædrelandets historie    Forfatter: A. D. Jørgensen, 1882  

Bogens bagsidetekst: ingen, men lidt fra forordet: "Ideen bag de Fyrretyve Fortællinger er ganske klart ikke den at ville give en sammenhængende danmarkshistorie, for det havde krævet en form og en fortætning af fremstillingen" "Forfatteren greb derfor til et vilkårligt antal fortællinger, hver for sig en enhed, som man kan læse højt og tale om."  

Title: Danmarks folk    Forfatter:   Diverse forfattere,

Bogens bagsidetekst: Ingen, men her er bogens overskrifter: Nordens oldtid, Den ældre stenalder, Den yngre stenalder, Broncealderen, Jernalderen, Landsmaal og gamle bygningsformer, Vore næringsveje og deres udvikling, Forfatning og forvaltning.  

Title: Danmarkshistorien - Oldtiden - Bronzealderen    Forfatter: Jørgen Jensen

Bogens bagsidetekst: Gennem de nyeste arkæologiske udgravninger, gennem naturvidenskabelige undersøgelser og gennem vort lands berømte oldtidsfund har forfatterne skabt et stykke levende oldtid. Vi oplever, hvad der skete, da indlandsisen for 12.000 år siden smeltede bort, og landet åbnede sig for de første mennesker. Vi følger rensdyrjægerne på deres færden gennem de øde tundralandskaber under den arktiske sol. Og rejsen går videre gennem årtusinderne. Vi oplever de første skovrydninger, det første landbrug, bronzealderens øsle rigdom og jernalderens store hærtogt. Vi ser ind i oldtidslandsbyerne og ud over det landskab, som omgav dem. Og rejsen gennem årtusinderne gør os fortrolige med de mennesker, som er vore forfædre. Vi genkender os selv i dem og forstår, at det var dem, som gjorde os til, hvad vi er i dag.  

Title: Vikingernes verden    Forfatter: Else Roesdahl  

Bogens bagsidetekst: Vikingernes verden giver et helhedsbillede af den tid, der lagde grunden til det moderne Danmark og Skandinavien. Kongerier blev dannet, kristendommen indført og forbindelserne med Europa blev stærke. Fra ca. år 800 til ind i 1000-årene spillede skandinaverne også afgørende roller i mange dramatiske og centrale begivenheder ude i Europa. Vikingerne var ikke blot krigere, der hørgede og plyndrede. De drev også kompliceret storpolitik, handlede over store afstande, koloniserede Færøerne, Island og Grønland, og de var de første europæere i Amerika.  

Title: Danmarks Oldtid    Forfatter: Karsten Kjer Michaelsen  

Bogens bagsidetekst: Politikens bog om danmarks oldtid er et omfattende opslagsværk om Danmarks, Slesvigs og Sydsveriges oldtidshistorie med gennemgang af de enkelte fundsteder. Bogen er opdelt efter landsdele og forsynet med landsdelskort og detailkort, så man nemt kan finde lokaliteterne. Desuden har bogen oversigtsplancher med typiske oldsager fra de forskellige perioder.  

Min kommentar: Fund fra danmarks fortid, lige fra jæger og samler tiden (13.000 f. Kr.) og op til vikingetiden (1000). Grundig gennemgang både historisk og fundsmæssigt. Rig på billeder af fund og hvor de er fundet somme tider også af hvordan de er blevet udgravet.  

Canada

Title: Kyst-indianerne - langs nordamerikas stillehavskyst    Forfatter: Hans Gregersen  

Bogens bagsidetekst: ingen, men overskrifterne fra indholdsfortegnelsen. -Dagliglivet. - Mødet med de hvide. - Hos kystens indianere.  

Title: Prærieindianere    Forfatter: Eugene Rachlis  

Bogens forord: I denne bog er prærieindianernes historie og deres forhold til de hvide mænd kombineret med en skildring af deres traditionelle skikke. Deres jagtmetoder, deres lejrliv, krige og religiøse ceremonier er levende og fængslende beskrevet. Illustrationer er taget fra originale malerier, samtidige fotografier og skitser fra samlinger i museer og biblioteker, herunder reproduktioner af arbejder af George Catlin, Carl Bodmer, Poul Kane og andre talentfulde kunstner, der har berejst det vilde Vesten mens indianere og bisonflokke endnu færdedes frit på prærier. Beretningen om prærieindianernes gyldne år yder sit bidrag til skildringen af en tidsalder, der er en af de mest farverige og spændende i Amerikas historie.    

Title: Seven Arrows    Forfatter:  Hyemeyohsts Storm   

Bogens bagsidetekst: Night Bear hobbled to the tree where Hawk was stil tied. Hawk vas slumped over almost on his knees. His tied hands were the only thing that had held him from falling completely forward onto his face. Hawk´s shield lay a few feet from him, partially in the creek. The Blue Thunder Eagle on its face appeared to have source of light within it, as it cought the reflection of the night´s bright full moon. Night Bear picked up the Shield. The Shield seemed to pull the grief from deep inside him, releasing all of his pains. He stood, holding the Shield, and wept.  

Min kommentar: Fortællinger om prærie indianernes folk, lidt a la nordisk mytologi.  

Title: Ohiyesa - Indianerne og naturen    Forfatter: Oversat efter "Old indian ways" af Ingrid Nielsen  

Bogens bagsidetekst: Fortrolig med naturen. For at være i harmoni med naturen må du være ren i tanke, ord og handling. Det er karakterens solide granitfundament.  

Min kommentar: Lær om indianernes måde at leve på.

Title: Indianere    Forfatter: Edwin Tunis, 1959  

Bogens bagsidetekst: De nordamerikanske indianeres redskaber, ritualer, skikke og levevis. Beskrevet i smukke, detaljerede tegninger og tekst.  

Min kommentar: indianernes levevis, tøj og udsmykning.  

Title: Native american myths and legends    Forfatter: Colin F. Taylor   

Bogens bagsidetekst: Discover the fascinationg variety of Native American myths and legends - from the wealth of origin stories to their rich expression in the countless rituals and ceremonies - and marvel at the photographic feast of images from all nine cultural regions of North America.  

Min kommentar:   

Bøger med relation til andre sider på min hjemmeside.

Dyr

Dyr

Title: The New Encyclopedia of Mammals    Forfatter: David Macdonald (edited by)  

Bogens bagsidetekst: Up-to-date and authoritative. Written by the experts in everyday language. Covers every living mammal. Spectacular photography and color artwork.  

Min kommentar: En kæmpe bog i mere end en betydning. Bogen har 930 sider og er i A4 størrelse, så en stor bog og temmelig tung. Et meget omfattende værk. Hvert dyr har sin egen dataliste med data over; navn, dyre gruppe, leve sted, størrelse, pels, mad, yngel, leve alder og om dyret er truet. Rigt illustreret både med hensyn til dyrene men også af levested og udviklingen af den enkelte dyre art helt tilbage fra 55 milioner år siden.  

Title: Politikens bog om pattedyer    Forfatter: Juliet Clutton-Brock  

Bogens bagsidetekst: "Politikens bog om pattedyr" omtaler mere end 450 af verdens mest spøndende og forskelligeartede pattedyr - lige fra de store menneskeaber, hvaler og elefanter til æglæggende myrepindsvin, bloddrikkende vampyrflagermus og nøgne blindemus. Bogen er udstyret med mere end 1000 fotos og tegninger og her en enkel opbygning, der gør det nemt at finde frem til den rette familie, slægt og art. For hver art fortælles om udseende, udbredelse, status, føde og forplantning. Bogen henvender sig til alle med interesse for pattedyr, det være sig kæledyrsentusiaster såvel som de mer videnskabeligt interesserede.  

Min kommentar: En rigtig god opslagsbog til de almindelige pattedyr i verden.  

Title: Krybdyr og padder    Forfatter: Mark O´Shea og Tim Halliday  

Bogens bagsidetekst: "Krybdyr og Padder" omtaler mere end 400 af verdens mest spændende og genkendelige skildpadder, tuataraer, øgler, slanger, krokodiller, halepadder, ormepadder og springpadder. Mere end 600 fotos og en god bestemmelsesnøgle gør det nemt at finde frem til den rette familie, slægt og art. For hver art fortælles om udseende, levevis, udbredelse, status, føde, forplantning og forveksling. Bogen henvender sig både til den zoologiske interesserede og til den der har terrarium derhjemme. Bogen er skrevet af Mark O´Shea og Tim Halliday. Mark O´Shea er tilknyttet reptilafdelingen i West Midlands Safari Park, England, men også kendt fra Animal Planets programmer om slanger, med titlen O´Shea. Tim Halliday er professor på UK´s Open University og en af verdens største autoriteter indenfor padder.

Min kommentar: En rigtig god opslagsbog til krybdyr og padder i hele verden.  

Title: Edderkopper    Forfatter: Barbara Taylor  

Bogens bagsidetekst: Hadet og frygtet af mange, men samtidig fascinerende og en af de skabninger i dyreverden, som vi kender mindst til. Denne bog viser edderkopper fra hele verden og giver en mængde oplysninger om de forskellige arter og deres levevis. - Hvorfor bliver edderkopper ikke fanget i deres eget spind ? - Laver alle adderkopper spind ? - Kan nogle edderkoppearter blive lige så store som tallerkener ? - Æder edderkoppehunnen sin mage efter parringen ? - Er alle edderkopper giftige ? Disse og mange andre fænomener i dyrenes adfærd forklares i lettilgængelig tekst og mange billeder.  

Min kommentar: Er du bare det mindste bange for edderkopper, så er det helt sikkert ikke denne bog du skal anskaffe/låne. Bare omslaget kan give en myrekryb.  

Title: Alverdens fugle    Forfatter: Hans Hvass  

Bogens forord: Denne bog handler om alverdens fugle, men ikke om alle verdens fuglearter, - en sådan bog eksisterer ikke. Der er lagt vægt på at omtale alle de nulevende fugle, man kan vente at finde i en populærzoologisk bog, såvel de almindelige, som de store sjældenheder blade de eksisterende 8.600 fuglearter; en del af de omtalte fugle er dog ikke selvstændige arter, men geografiske racer. Hvis en familie er særlig artsrig, er de interessanteste arter blevet balgt, og hvis en familie er meet populær, som f.eks. papegøjerne og paradisfuglene, er der behandlet særlig mange arter.  

Min kommentar: Bogen indeholder farverige tegninger af alle de fugle der er nævnt sammen med en beskrivelse indeholdende; størrelse, kendetegn, føde og levesteder.  

Title: Fugle - En introduktion til almindelig ornitologi    Forfatter: James Fisher og Roger Troy Peterson  

Bogens forord, dele af: Opmuntret af denne succes fik de ideen til en ny bog "The World of Birds", hvor Fisher tog sig af litteraturen omed alt, hvad dette indebar af studier vedrørende fossile, sjældne eller uddøde fugle foruden alle de facts, som skulle samles også om de mere almindelige arter. Peterson tog sig som sædvanlig af illustrationerne og tilbragte mange timer i museer og zoologiske haver. Denne bog henvendte sig især til fugleinteresserede med ret betydelig forhåndsviden og interesse for ornitologi. Dens undertitel var da også "A Comprehensive Guide to General Ornithology". Bogen udkom i 1964 og blev en succes.  

Min kommentar:  Alt hvad er er værd at vide om fugle findes i denne bog, tror jeg. En oversigt over fuglearter og deres udvikling gennem tiden. Ikke et leksikon over alle fugle under de forskellige fuglearter.

Title: Encyclopedia of reptiles and amphibians    Forfatter: John F. Breen  

Bogens bagsidetekst: The Encyclopedia of reptiles and amphibians is a truly comprehensive coverage of the entire group of reptiles and amphibians - the turtles, lizards, snakes, salamanders, frogs, and their allies - that any hobbyist or weekend naturalist can turn to for answers to his or her questions about both herps and the rarely seen species.  

Min kommentar: Masser af gode billeder og gode forklaringer.  

Title: Fugle i bur og voliere    Forfatter: David Alderton  

Bogens bagsidetekst: Komplet opslagsbog for pasning af stuefugle i hjemmet eller i en udendørs voliere. Råd om valg af den rette fugl til din livsstil, samt råd om anskaffelse for nybegynder, opdræt og udstilling. Behandler alt det nødvendige udstyr du behøver for at huse, fodre og håndtere din stuefugl korrekt. Råd om din fugls sundhed: hvordan du bevarer stuefugle livlige og i den bedste kondition; almindelige fuglesygdomme; hvad du gør, når problemerne opstår. Smukt illustreret med mere end 800 farvefotografier.  

Min kommentar: Ca halvdelen af bogen er pasning og pleje og den anden halvdel er en slags leksikon over fugle.  

Title: Bears    Forfatter: Ian Stirling, 1992  

Bogens bagsidetekst: Of alle wild animals, bears are the ones we love the most. We take teddy bears to bed with us when we are young. Later we laugh at the antics of imaginary bears in cartoons, and marvel at the roly-poly panda bears at the zoo. Something about their fuzzy faces and button eyes makes them appealing. They seem to be a lot like us. In fact, as Ian Stirling writes in this fascination account of bear life, in som ways they are like us. They are intelligent and curious, just as humans are. Their skeletons are similar to ours. They can walk on their hind legs. But in ogher ways, bears are very different, not only from humans, but also from one species to another. Polar bears are patient hunters that roam hundreds of miles in search of seals to eat. Brown bears and grizzly bears range over smaller areas in mort southerly climates and eat a variety of foods, from berries to fish. Panda bears exist in quite small areas and eat mainly bamboo leaves and stems. Of the other bear species, the sloth bear and spectacled bear of south america, and the asiatic black bear, we know comparatively little. Ian Stirling, a research scientist who has made a career of studying bears, explains what is known about the bear species of the world in this informative and splendidly illustrated book. Full-color photographs, help bring to life this fascinating and popular subject.

Min kommentar: En gennemgang af de forskellige bjørne arter. Også en sammenligning mellem et bjørne- og et menneskeskelet.  

Title: The Encyclopedia of Aquarium Fish    Forfatter: Dick Mills, John Tullock  

Bogens bagsidetekst: A highly detailed directory of more than 400 freshwater and marine species with full-color photographs to identify them. At-a-glance fact panels cover the key features of each breed - feeding, compatibility, ease of keeping and size. The comprehensive introductory section features fish physiology, basic aquarium needs, availability, and health issues. Facts you need to know about compatible species to help you create a harmonious aquarium.   

Min kommentar:   En meget grundig bog om akvarier og hvilke fisk der er i dem. Rigtig gode billeder.

Title: Danmarks dyreverden gennem 20.000 år    Forfatter: Zoologisk Museum (tekst: Kim Aaris-Sørensen)  

Bogens bagsidetekst: Danmarks dyreverden gennem 20.000 år fra mammutsteppe til kultursteppe - en udstilling om naturens foranderlighed.  

Min kommentar: Beskrivelse af danmarks klima og dyreliv op gennem tiderne.  

Title: Skabninger fra fortiden    Forfatter: John Stidworthy  

Bogens bagsidetekst: Hvorfra stammer vor viden om vores forhistorie ... hvordan så de første fisk ud ... hvorfor uddøde dinosaurerne ... hvordan opstod mennesket ? I denne bog beskrives det spændende detektivarbejde, som videnskaben har udført for at besvare disse spørgsmål. Med dramatiske rekonstruktioner af livet, som det var for milioner af år siden, med fotografier og med oversigtskort og diagrammer, følger vi arkøologerne og ser, hvordan de har sammenstykket de tusinder af vidnesbyrd, der er fundet, til fortællingen om livets udvikling på vores klode.  

Min kommentar: Udvikling af de levende skabinger fra begyndelsen og optil nu.  

Title: Evolution    Forfatter: Stephen Webster  

Bogens bagsidetekst: Denne bog fortæller den fantastiske historeie om, hvordan livet på jorden har udviklet sig. Fra den første spæde start til det mylder af dyr og planter, vi kender i dag. Alt sammen som et resultat af den vedholdende, skabende kraft, vi kalder Evolution.

Min kommentar: En gennemgang af evolutionen fra der ingen til var til nu. Rigt illustreret med billeder, tegninger og tidslinier.

Title: Pattedyr - deres fantastiske historie    Forfatter: Alan Turner   

Bogens bagsidetekst: Da dinosaurerne uddøde, begyndte pattedyrenes tidsaler. Kom med på en rejse 215 millioner år tilbage i tiden op oplev deres fantastiske forhistorie. Mød vores egne forfædre, de tidligste mennesker. Se de kønpestore,, mærkværdige forgængere for nutidens pattedyr, bl.a. næsehorn så store som busser. Opdag overraskende forbindelser, som f.eks. at hjorte og antilopters tidligere slægtninge var glubske rovdyr. Mere end 100 spøndende rekonstruktioner og 20 store opslag med dyrene tegnet i deres forhistoriske miljøer.   

Min kommentar: Lige bogen der udfylder hullet mellem dinosaurene og nutidens dyr og mennesker.  

Title: Dinosaurs - The ultimate guide to prehistoric life    Forfatter: Michael K. Brett-Surman  

Bogens bagsidetekst: A collurful and accessible introduction to the fascinationg world of dinosaurs. Packed with facts, figures and a wealth of information on dinosaur classification, identification and the way they lived. Explains how to study dinosaurs in the field: what to look for, where to look and how to analyze your finds. Includes over 500 stunning full-colour photographs and illustrations.  

Min kommentar: Bog om dinosauer på baggrund af forsiler.  

Title: Dinosaurerne i nyt lys    Forfatter: Per Christiansen  

Bogens bagsidetekst: Bogen gennemgår alle de store dinosaurgrupper og fortæller på én gang informativt og underholdende om deres udforskning, kendetegn, indbyrdes slægtskab og levevis. I mange år troede man, at dinosaurer var nogle kæmpestore, lidt mærkelige og sløve firben. Den allerseneste forkning har imidlertid budt på en sand revolution I bores viden om dem. I dag ved vi, at de fleste dinosaurer var små og aktive, ofte enda varmblodede, og så var mange af dem klædt med fjer. Dinosaurer er faktisk foreløberne for vore dages fugle - så man kan ikke engang sige, at de som gruppe er uddøde. Forfatteren er zoolog ved Zoologisk Museum I København og internationalt kendt for sin dinosaurforskning.  

Min kommentar: Rigt illustreret med skemaer over slægtskab indbyrdes mellem dinosaurer, illustrationer af fotografier, skitser og gengivelser af hvordan dinosaurerne kan have set ud da de levede.  

Planter

Title: Træernes bog - Internationalt træ-atlas    Forfatter: Hugo Johnson  

Bogens bagsidetekst: "Jeg har skrevet denne bog  for mennesker som mig selv for at få dem til at interessere sig for træer på en ny måde. Det er en beretning om min personlige opdagelsesrejse i træernes verden. Jeg er hverken botaniker eller forstmand, ikke engang gartner, men slet og ret en skribent, der i træer har fudet et nyt kontaktpunkt med det skabte. Træer er allemandseje, om noget er det. Overalt kan man glæde sig over andres træer - og det er ganske gratis" Af forfatterens forord.  

Min kommentar: Masser af billeder og illustrationer og beskrivelse af træer fra yderste blad til mindste rod.  

Title: Plants of Northern British Columbia    Forfatter: Mackinnon, Pojar and Coupé

Bogens bagsidetekst: This pictorial field guide to the common plants of British Columbia´s northern interior region describes and illustrates a wide variety of species, including trees, shrubs, flowers, ferns, mosses and lichens. Special emphasis is given to willows since they ar such a prominent feature of the north. - 578 colour photograps - Line illustrations - Ethnobotanical information - Clear descriptions to aid identification - Keys, conspectuses, and silhouettes. Whether you´re a professional botanist or a amature naturalist, you´ll find that "Plants of Northern British Columbia" adds a significant dimension to the range of field guides available on the North and will be a valuable addition to your library.

Min kommentar: En grundig gennemgang af British Columbia, Canada, nordlige vilde bevoksning, træer, buske, blomster, græs, bregner og mos. Den giver et fuldstændigt billede af de enkelte planter, både leve steder, historie, udseende og om den er spiselig.Kan også være en hjælp i danmark, da mange planter er de samme her.

Natur vejledinger

Title: Jyllands vestkyst    Forfatter: Jens Justesen  

Bogens bagsidetekst: Hele familiens guide til naturen langs den jyske vestkyst. Fyldig indledning om vestkystnaturen og dens plante- og dyreliv. 46 smukke og oplevelsesrige ture fra Vadehavet til skagens Odde. Alle turbeskrivelser indeholder kørevejledning og oplysninger om natur- og kulturseværdigheder - de fleste også oversigtskort. Praktiske oplysninger om kørsel, badning, lystfiskeri og overnatningsmuligheder. Leksikon med billeder af mere end 120 almindelige sten, planter, dyr og ikke mindst arter i opskyllet langs kysten.  

Min kommentar: God bog i A5 format, lige til at have med i jakkelommen i den kolde tid og i en lille rygsæk i den varme tid.

Title: Overlev i Vildmarken    Forfatter: Peter Hedegård

Bogens bagsidetekst: "Overlev i Vildmarken" omhandler de nødforanstaltninger som kan blive nødvendige, hvis uheldet er ude under en lejr-, fiske- eller campingtur i øde områder. "Overlev i Vildmarken" er oplagt læsning, ikke alene for folk som bevæger sig i ødemarksområder, eller som har planlagt at gøre det, men også for naturelskere, jægere, fiskere, spejdere og deslige.

Min kommentar: En grundig gennemgang af hvordan naturen, som du er endt i, kan hjælpe dig til du igen er tilbage i civilationen, hvis du vel og mærke ved hvad det er du står midt i. Alt godt om de basale behov og overlevelses teknik i praktisk anvendelse.

Title: Overlevelses manual    Forfatter: Garth Hattingh

Bogens bagsidetekst: Sådan overlever du i en lang række forskellige situationer. Planlægning og forberedelse. Vælg det rigtige udstyr, Psykologiske aspekter ved overlevelse. Kortlæsning og navigation. Siglalering og opsøgning af hjælp. Nødsituationer. Eftersøgningsmetoder. Overlevelsestip i forskellige omgivelser. Byg en bivuak. Find spiselige planter. Søg dyr som føde i naturen. Find vand.

Min kommentar: En grundlæggende bog i mange aspekter af det at overleve i den fri natur over hele verden. Som det fremgår på bogensbagside gennemgåes mange emner i større og mindre grad. Jeg vil nok ikke alene lægge denne bog til grund for en tur i den helt vilde natur, der skal nok også læses og læres andet, især hvis man er nybegynder.

Title: Overleve under alle himmelstrøk    Forfatter: Hugh McManners  

Bogens indledning: En av de store filosofer skal ha uttalt at "enhver idiot kan ha det ukomfortabelt" - sannsynligvis etter en regnfylt campingferie. Enten du prøver å få soveposen tørr på en gjennomvåt leirplass, eller du prøver å holde dig i live etter en ulykke, er det av stor betydning å kjenne til de viktigste prinsippene for friluftsliv. Disse innbefatter hvordan du reiser telt eller sørger for annet slags ly, velger sovepose eller lager seng, gjør op ild, samt hvordan du forebygger eller behandler blemmer og andre plager. Det å ha kjennskap til mer spesialiserte metoder for å overleve i naturen, f.eks. å kunne orientere i ulike typer terreng eller å rense vann så det kan drikkes, er interessant og nyttig for vanlige friluftsmennesker, og kan være av avgjørende betydning for dem som er så uheldige å havne i en situasion der de må kjempe for å overleve.  

Min kommentar: De grundlæggende principper, teknikker og andet til hvordan man overlever ude i den vilde natur. Der er gennemgang af så og sige alt: Udstyr, overnatning, vand, mad, vandretur, signalering og første hjælp.  

Title: The SAS survival handbook    Forfatter: John Wiseman  

Bogens bagsidetekst: John Wiseman served for 26 years with the Special Air Service (SAS). His book is their complete course: How to survive outdoors, on land or sea, in any weather, in any part of the world. - How to survive - Strategies for survival - Food - Camp craft - Reading the signs - On the move - Health - Survival at sea - Rescue - Disasters.  Postscript: Now you have the benefit of knowledge that it has taken me, and others like me, a lifetime of training and experience to gather. But DON`T think that just reading theis book will have made you a survivor. It has shown you the necessary skills, but it is YOU who must apply them and you who must have the calibre to cope.

Min kommentar: Den store udvidede bog om hvordan man overlever ude i den vilde natur eller hvis du er særlig uheldig lige uden for døren, men har langt til hjælp.

Miljø

Title: Verdens sande tilstand    Forfatter: Bjørn Lomborg  

Bogens bagsidetekst: De truer os med døde oceaner, udpinte marker, afbrændte skove - og milliarder og atter milliarder af mennesker, der langsomt bliver kvalt i deres eget affald. De tager fejl. Punkt for punkt gennemgår Bjørn Lomborg den nationale og internationale miljølobys prognoser og punkt for punkt viser han, hvordan de bygger på myter skabt af ufuldstændig dokumentation og fejlfortolkede statistikker. For jorden og menneskene har en fremtid - selvom vi hellere fæster lid til løse rygter om verdens undergang end til videnskabeligt velfunderede udsagn om det modsatte.  

Min kommentar: Spændende læsning, at for en gang skyld ses tallene fra en anden vinkel. Han både af og bekræfter nogle af mine opfattelser af hvordan jorden har det nu. Ja vi bliver flere, ja vi forurener, men det hele ser ikke så sort ud som frygtet.    

Håndarb.

Hækle

Title: How to Crochet    Forfatter: Pauline Turner  

Bogens bagsidetekst: This comprehensive guide takes you step by step from the very basics of crochet, holding the hook and simple stitches, through to creating beautiful garments, accessories and home furnishing.  

Min kommentar: Lær at hækle helt fra bunden. Rigt illustreret og med masser af hækle diagrammer, så selv om at man ikke kan engelsk kan man godt have masser af glæde af denne bog.  

Title: Strikke & Hæklebogen    Forfatter: Vivian Høxbro  

Bogens bagsidetekst: Grundbogen om strikning og hækling. Politikens strikke- og hæklebog er et must for alle strikker fra begynderen til den mere garvede. Teksten og de mange illustrationer anskueliggør trin-for-trin, hvordan man går fra den første usikre opslagning af masker til det mere avancerede. Derudover er der rigtig mange spøndende mønstre, kanter, finesser og tips, man gang på gang vil vende tilbage til. Bagerst i bogen er der en række strikke- og hækleopskrifter på flot, enkelt tøj og tilbehør, først og fremmest for nye strikkere.  

Min kommentar: God instruktion og illustration, både ved det grundlæggende og mønstrene.  

Korssting

Perler

Title: The art & elegance of beadweaving    Forfatter: Carol Wilcox Wells  

Bogens bagsidetekst: This is a book to excite and delight anyone interested in beads and all those who would like to learn about beadweaving techniques.  

Min kommentar: perlevævning for de let øvede. Selv om bogen er på engelsk er det ikke et must at kunne engelsk, bogen er rigt illustreret med masser af diagrammer. Fyldt med geniale ideer til halskæder og andre smykker.  

Strik

Title: Dominostrik    Forfatter: Vivian Høxbro, 2000

Bogens bagsidetekst: Domino er hondholdt nydelse. Dominodogmer: - Strik kun små elementer. - Strik sammen undervejs. - Strik kun i én farve ad gangen. - Strik på små, korte pinde. - Strik, næsten alle, ender ind, mens du strikker. - Strik kun ret og vrang. Så enkelst, og samtidig så raffineret, er dominostrik ! Forfatteren demonstrerer på en grundig og letforståelig måde, hvordan du skan strikke tøj, pyntegenstande eller brugsgenstande til dig selv eller som gave. Her kan du se, hvordan du gør, hvis du vil bruge dinfantasi og designe dine egne domino-modeller.

Min kommentar: Lad dig ikke skræmme af de flotte resultater. Helt simpelt fortalt er det "kun" retstrik hvor der bliver taget ind på midten hvergang der strikkes en pind. Det svære er at vide hvilken firkant der skal startes med og til hvilken side den næste skal være.

 

Patchwork

Title: 101 Patchwork Patterns    Forfatter: Ruby McKim, 1962  

Bogens bagsidetekst: Patchwork name stories, cutting designs, material suggestions, yardage estimates, definite instruction for every step og patchwork making. 

Min kommentar: Er god hvis man interesseret i de enkelte mønstres historie, giver dog også instruktioner om resten af det det indebære at lave et patchwork.   

Title: Den nye sampler quilt    Forfatter: Diana Leone, 1993  

Bogens bagsidetekst: "Den nye sampler quilt" er den mest komplette bog for begyndere og quiltere på alle niveauer. For begynderen, som simpelthen ønsker at lære de bedste teknikker, og for den mere øvede, som ønsker at gennemgå de sidste nye fremgangsmåder og tilbehør... Dette er bogen, du vil bruge igen og igen. Denne bog tager dig med gennem alle trin i fremstilling af quilts, fra farveteori og udvælgelse af stof til, hvordan du udstiller quilten. Diana´s klare instruktioner vil lede dig gennem hver eneste af fremgangsmåderne. Denne bog er den mest værdigulde kilde, der er til rådighed indenfor patchwork. Bogen indeholder trin-for-trin instruktioner om: - Udvælgelse af stoffer. - Beregning af stofforbrug. - Grundlæggende farveteori. - Håndapplikation. - Maskin- og håndsyning. - Håndquiltning. - Afslutning og kantning. - Rengøring og opbevaring. - 36 lettilgængelige mønstre i fuld størrelse.

Min kommentar:  Bagsideteksten siger vidst det hele.  

Title: Patchwork playthings    Forfatter: Margaret Hutchings, 1961

Bogens bagsidetekst: With some scraps of fabric, thread and the templates provided in this book, you can make adorable stuffed toys out of favric patches at a fraction of the cost of store versions. The individual projects come with specific instructions on materials and construction, and there are complete general instructions om using the templates, preparing and joining patches, stuffing and closing openings.

Min kommentar: Tøjdyr og dukker af tre-, fire-, fem- og sekskanter

Title: Sashiko    Forfatter: Mary Parker  

Bogens bagsidetekst: 25 great projects. More than 100 color-coded patterns. Sashiko, the traditional japanese stitchery, has long been admired for the classic beauty of its geometric and floral designs. Now these timeless designs are easy to machine sew with author Mary Parker´s simple technique of coding continuous stitching lines by color. Add sashiko accents to curtains, towels, pillows, sheets, and clothing. Or create one-of-a-kind sampler vedspreads, wall quilts, and table runners using your favorite designs from the pattern dictionary.  

Min kommentar: Egentlig en bog til at lave pyntesting efter, men mange af disse mønstre egner sig strålende til patchwork eller quilt.  

Title: 1001 Patchwork Designs    Forfatter: Maggie Malone  

Bogens bagsidetekst: For those who love patchwork quilting, here is the final word - or we should say picture. Yes,the title is true ! There are 1001 patchwork designs. But they are really far more than that number, for by the time you have finished reading this book, you will have mentally created at least another 1001 designs of your own.  

Min kommentar: Mangler du et nyt mønster til et patchwork, så er dette en af de rigtige bøger. Mange af mønstrene ligner hinanden så meget at man skulle tro at det er de samme mønstre. Nogle har samme snitmønster, der er bare lagt forskellige farver på. men alt i alt en god bog hvis du er træt af de 20 der plejer at være i patchwork bøger.  

Tøjdyr

Title: Stuffed Animals & all the trimmings    Forfatter: Jodie Davis, 1992

Bogens bagsidetekst: Now you can make over thirty fabulous stuffed animals - from the most traditional mohair bunny to the witty hand-me-down rooster with a tail of old ties ! Let talented crafter and well-known author, Jodie Davis, show you how to make animals that rival the most expensive store-bought varieties. There are cuddly animals perfect for thet first huggable toy and animals so special that teens to grown-ups will treasure them, too. Step-by-step illustrated instructions and clear, creative full-sized patterns guarantee your success with each project.

Min kommentar: dinosauer, vilde og tammedyr, nogle med tilhørende tøj. For den der har lavet tøjdyr før.

Title: Legetøj i stof og strik    Forfatter: Mabs Tylor, 1972

Bogens forord: For alle, der kender et barn, som de gerne vil glæde, er denne bog et fund. Her findes et væld af skønt legetøj fra en rangle til et smykkeskrin og fra masker til teaterfigurer. Der er dyr og dukker i alle farver og faconer såvel som bolde, klodser og dominobrikker. Der er vidunderlige slanger, fugle og fisk, som mange ville ønske at eje, og modellerne er beskrevet så udførligt, at selv børn kan lave de fleste.

Min kommentar: Simple mønstre til næsten alle slags legetøj.

Title: De kæreste tøjdyr    Forfatter: Claude Schmill, 1985

Bogens bagsidetekst: En smule opfindsomhed, masser af fantasi og et stort antal dyr er pludselig blevet til disposition. Det er med tanke på børnene at disse dyr er blevet til, og bogen her henvender sig især til forældrene og vennerne, som skal fabrikere dem. Alle kan være med, eftersom mønstrene er i naturlig størrelse og fremgangsmåden forklaret skridt for skridt. Altså til saksene ! Med en smule tålmodighed, lidt omhu og masser af fantasi er det heldige udfald sikret.

Min kommentar: Større børn under opsyn af mor eller bedste, kan godt selv lave disse bamser. Lette og enkle mønstre.

Title: Tøjdyr    Forfatter:  Sue Quinn, 1989

Bogens bagsidetekst: Denne bog viser med over 200 instruktive farvebilleder, hvordan man kan sy 25 sjove og charmerende tøjdyr af forskellige stofrester. Bogen, der henvender sig til både børn og voksne, giver udførlig vejledning i brug af værktøj og materialer, ligesom denne også forklare de forskellige syteknikker.

Min kommentar: Bamser og dukker. Lette og mellem svære mønstre, men godt forklaret.  

Title: Filtdyr for børn    Forfatter: Marianne Holck og Marianne Ilsfort, 1993

Bogens bagsidetekst: Krammedyr du selv kan lave. I "Filtdyr for børn" vises hvordan børn nemt kan lave deres egne sjove dyr. Her er dyr fra bondegåren, junglen og havet. Filt er nemt for børn at klippe i, og de udvendige syninger kræver blot nål og tråd - så med lidt hjælp kan børn fra 6-årsalderen lave deres egne, farvestrålende krammedyr.

Min kommentar: De fleste mønstre kan også bruges til stofdyr, der skal bare lægges til sømrum til. Pas dog på med mønstre med enkelt lagede kropsdele, så som dino-rygkam, dyre-øre og fuglevinger.

Title: Syede Bamser    Forfatter: Anne Meyer, 1999

Bogens bagsidetekst: en bamse skabt fra grunden har sit helt eget præg ! Ved hjælp af bogens mønstre og udførlige syanvisninger bliver det muligt at fremstille en bamse, som man, allerede inden det sidste sting er syet, har fået et personligt forhold til.

Min kommentar: Gammeldags bamser, med drejeled mellem krop og arme og ben. Tre forskellige mønstre. Alt er forklaret ned til de mindste dele.

Title: Dyre-sybogen    Forfatter: Karin Neuschütz, 1996

Bogens bagsidetekst: De 25 bløde, søde og helt uimodståelige tøjdyr er syet efter waldorf-princippet, der tilstræber så naturtro et udtryk som muligt, både hvad angår form, materialer og karakter. Der er mønsterskabeloner i hel størrelse til alle dyrene, og de er nemme at sy efter de grundige sybeskrivelser, der forklarer arbejdsgangen trin for trin.

Min kommentar: Mellem svære mønstre, med punkt for punkt forklaring på fremgangsmåden.

Title: Dukker og dyr    Forfatter: Gunvor Ask, 1978

Title: Lav dine egne bamser    Forfatter: Gisela Hofmann, 1992

Title: Sjove tøjdyr    Forfatter: Bodil Justesen, 1957

Title: Teddybear making    Forfatter: Gillian Meyer, 1999

Title: Tøjdyr    Forfatter: Erna Roth, 1974

Title: Vi laver stofdyr    Forfatter: Alix Steinbach, 1969

 

Kunst

Fotografering

Gallery

Title: Otto Frello - En utidig maler    Forfatter: Ole Faber  

Bogens bagsidetekst: ingen  

Min kommentar: Hold da helt op, fantasien fejler ihvertfald ikke noget. Ud over de eventyrlig agtige malerier har han også illustreret bøger om ædelstene, husdyr, stueplanter, luftskibe, klædedragter og forskellige stilarter. Er man interesseret i tegning og maling og elsker at gå i detaljen så er det værd at kaste et blik i bøger han har illustreret.   

Title: Passage    Forfatter: Andy Goldsworthy  

Bogens bagsidetekst: ingen, bogen er helt sort med navn og titel på ryggen  

Min kommentar: Andy danner billeder med naturens egne materialer. sten på åbenmark året rundt, istapper i åløb på en vinterdag, efterårs farvede blade i skovbunden, træ og sten skulpture eller mønstre. Han elsker at lege med farver fra lys til mørk og hvordan solens vandring over himmelen ændre farverne på en skulptur.   

Design

Title: Designers on design    Forfatter: Terence Conran & Max Fraser  

Bogens bagsidetekst: Who is designing the classics of tomorrow ? Terence Conran and Max Fraser discuss the work of today´s top contemporary furniture and product designers. What types og products do you design ? What or who has been of significant influence in your studio ? What was your big break ? 

Min kommentar: Nutidens hotte designere primært inde for møbler men også andet design. Detailjeret beskivelse af designere og deres uddannelse og efterfølgende værker. Masser af flotte billeder.  

Title: Smukkere grafisk design    Forfatter: Henrik Birkvig  

Bogens bagsidetekst: Smukkere grafisk design er den først bog af sin art på dansk. Det er en grundbog, der henvender sig til alle, som vil være bedre til det "kosmetiske": at løse formproblemer, når format, typografi, illustration og farve skal "pusles på plads" til en harmonisk helhed. Bogen er en blanding af beskivelser af formmæssige forhold og grundregler og den er gennemillustreret med eksempler fra brevsprækken, avisen, magasinet, bogreolen, postkassen...  

Min kommentar: Mangt og meget inden for grafisk design. En grundbog.  

Title: 1000 Patterns    Forfatter: Drusilla Cole  

Bogens bagsidetekst: 1000 Patterns - A collection spanning the centuries. A comprehensive reference directory to an international collection of patterns. Each pattern is placed in its historical context with a description of how it was used. Contains a comprehensive index which traces motifs across different cultures.  

Min kommentar: Bidder af mønstre fra forsvundne tider og hele verden. Syndt at det kun er bidder, ellers masser af inspiration til mønstre.  

Title: The Design Encyclopedia    Forfatter: Mel Byars  

Bogens bagsidetekst: The desing encyclopedia. The most comprehensive design reference work ever assembled. Approximately 3500 entries for designers, manufacturers, styles, periods and materials. Compiled by an international team of experts headed by acclaimed design historian Mel Byars. Over 700 full-colour illustrations. The entire history of modern design in accessible, corss-referenced A-Z listings. There are separate entries in the book for these categories of people, groups, institutions, and adjunct subjects: - designers and craftspeople. - design studios, consortiums, and partnerships. - Noteworthy manufacturers or editors of products. - significant historical periods and styles. - Materials.

Min kommentar: Fantastisk værk hvis man vil vide noget inden for de ovenstående. Men de 700 billeder er alt for lidt efter min mening.   

Title: Maeda & Media    Forfatter: John Maeda  

Bogens forord: John Maeda deconstructs the digital world with the earned authority of an M.I.T. -trained computer scientist and a card-carrying artist. Being ambidextrous with Eastern and Western cultures, he can see things most of us overlook. The result is a humour and expression that brings out the best in computers and art.  

Min kommentar: Computer grafik i lange baner. Især meget med farver fra helt det digitale spektrum.  

Smykker

Title: The encyclopedia of jewellery making techniques    Forfatter: Jinks McGrath  

Bogens bagsidetekst: Comprehensive reference to jewellery making techniques from annealing to wireworking. Learn to craft exquisite brooches, tie pins, necklaces, earrings, bracelets and more. Use materials from classic to contemporary including gold, silver, plastics and even precious stones. Step-by-step photographs help you to achieve professional results. Includes an inspirational gallery of finished pieces from expert jewellers.  

Min kommentar: Mange mange af smykke udformnings processerne er uddybende forklaret i denne bog, både de lette og de svære måder at fremstille unikke smykker på.

Title: Jewellery making Manual    Forfatter: Sylvia Wicks  

Bogens bagsidetekst: 300 illustrations, with more than 150 in full colour. Clear, easy-to-follow descriptions of basic and advanced twchniques. Tips of the trade helt you to achieve professional results. Specially commissioned step-by-step demonstrations. Covers exciting new developments, using non-traditional materials. Outlines and illustrates the priciples of good design.

Min kommentar: En rigtig god bog, når man vil lære de forskellige teknikker inden for smykke fremstilling og hvad det føre med sig med hensyn til metaller, sten og andet godt. Fyldt med gode ideer og hvordan man føre dem ud og ender op med et smykke.  

Title: Jewellery & Silversmithing    Forfatter: Carles Codina  

Bogens forord: Today, jewelry making brings together a number of different disciplines, and it requires a broad body of knowledge on the part of its practitioner. People who use god- and silversmithing techniques to make jewelry need imagination and skill not only when designing and creating pieces, but also when problem solving; this often involves arriving at solutions that are not strictly part of this trade. Perhaps the best term for defining those of us who make these objects and are passionate devotees of the trade.   

Min kommentar: Teknikker til både nybegynder og den øvede, mest til den øvede. Selv om bogens title både siger smykker og sølvsmed, så vil jeg men at langt største delen er til smykker. Bogen henvender sig til dem der har adgang til et større og veludrustet værksted.  

Title: The art of jewelry making    Forfatter: Alan Revere  

Bogens bagsidetekst: Fashion outstanding, one-of-a-kind jewelry that will fill you with a passion for working with precious metals. An unusual white and yellow gold wedding band is circled by a continuous pierced and appliqued design. Inspired by a stone wall, a "boulder" bracelet is composed of 13 individual "boxes". Each has four separate pieces of gold, with one small diamond used as a button to release the clasp. You´ll not only thrill to what you can accomplish, you´ll love all the compliments you´ll get on the jewelry you produce.  

Min kommentar: Denne bog har så at sige næsten alt inden for smykke fremstilling. Værktøj, teknikker og designs, alle rigt illustreret med billeder og tegninger.  

Title: Handbook of jewellery techniques    Forfatter: Carles Codina

Bogens bagsidetekst: This is a handy guide to the equipment, materials and techniques that can be used when making jewellery. It is aimed at the beginner but it would also be suitable as a quick reference book for the more experienced jeweller. Carles Codina shows in step by step sequences how to accomplish various techniques including enamelling, fusing, soldering, and printing. It also carfully explains the pros and cons og different materials and finishes, and how to achieve them. This handbook is copiously illustrated with the work of fine artists to both show what is possible and to inspire the jewelery maker.  

Min kommentar: Masser af gode ideer og hvordan de fremstilles. For både nybegyndere og erfarne. Mange af ideerne kræver større værktøj.  

Title: Dansk Sølv 2000    Forfatter: Museet på koldinghus  

Bogens forord: Det er nu snart et kvart århundrede siden at en række sølvsmede, unge og ældre mellem hinanden, fandt sammen i gruppen "Danske Sølvsmede. Udstillingsgruppen af november 1976" Det var et erklæret mål for gruppen at genrejse dansk sølvsmedekunst, der som Lise Funder redegør for det i sin artikel, stod foran helt at uddø som håndværk. Dansk Sølv var siden begyndelsen af det 20. århundrede blevet et begreb i den ganske verden, båret frem af skønvirkebevægelsen og med Georg Jensen som det hurtigt etablerede hovednavn, et navn der i dag ude i verden på godt og ondt nærmest er synonymt med Dansk Sølv.     m.m.

Min kommentar:  Bogen viser 18 sølvsmedes arbejde, som var udstillet på "Dansk Sølv 2000". Kunstbrugshåndværk fristes man til at skrive. Noget er direkte kunst mens andet er brugsgenstande der udgør et lille kunstværk i sig selv.

Title: Smykker og objekter    Forfatter: Bjerring, Lohmann og Rasmussen  

Bogens indledning: At overvinde de formelle begrænsninger, der ligger i værkets forudbestemte funktion, og at gøre det med den kunstneriske integritet i behold. Det er kunsthåndværkerens daglige udfordring. Syntesen af inspiration og teknisk perfektion er målet, håndværk og genstridige materialer er midlerne. af Poul Krabbe.  

Min kommentar: Spil mellem materialer og former. Det tre kunstnere/forfattere viser meget varierende smykker og enkelte brugsgenstande.  

Title: Det perfekte smykke    Forfatter: Ringen - Museum for Moderne Dansk Smykkekunst, Ulla Engel  

Bogens forord: Et par fra Tønder gæster Ringen - Museum for Moderne Dansk Smykkekunst i de næste par måneder. Guldsmedene Karen Ihle og Jens Eliasen lægger 25 års arbejde foran os. De giver os derved lejlighed til at følge deres enestående og spændende udvikling i udtryk, arbejdsproces og materialer.   

Min kommentar: Smykker og brugsting i varierende materialer og med varierende former.  

Title: Danske smykker fra 1950´erne    Forfatter: Ringen - Museum for Moderne Dansk Smykkekunst, Ulla Engel  

Bogens forord: Nu er det anden gang vi har mulighed for at se en smykke udstilling på Ringen - Museum for Moderne Dansk Smykkekunst i Grenaa. Hvor den første udstilling på det nyindviede museum viste et overblik ovver smykker fra hele det 20.århundrede, så bliver der nu stillet skarpt på halvtredserne, ankerpladsen fro den nytænkning, der kom til at præge resten af det 20.århundredes danske smykkekunst.

Min kommentar: Smykker i varierende materialer og med varierende former.   

Title: Dansk smykke kunst    Forfatter: Lise Funder  

Bogens bagsidetekst: De 40 år, som dette blik på dansk smykkekunst dækker, er de mest revolutionerende, der har været inden for dette område her i landet. Et overordnet syn på dansk smykkekunst, som den fremtræder i dag, viser en stor mangfoldighed og en riven sig løs fra tidligere tiders tankegang. De mange forskellige nye materialer indbyder til udforskning og forsøg med utraditionelle former og materialesammensætninger. Dertil kommer en interesse hos mange, vel især den yngre generation, til at manifestere sig selv, vise personlighed og selvværd gennem påklædning og gennem valg af smykker. Det giver grobund for eksperimenter.  

Min kommentar: Smykker i både mulige og umulige former, både nogle det er muligt at arbejde med på og nogle hvor det er absolut umuligt. Mange mange forskellige tetnikker.  

Title: Danske Smykker     Forfatter: Jacob Thage  

Bogens bagsidetekst: Dansk smykkekunst er anerkendt og eftertragtet verden over. "Danske Smykker"  er det første værk, som gennemgår udviklingen inden for de forskellige stilarter fra renaissancen op til 1950érne. Hertil hører ikke mindst beskrivelsen af kunstnerne bag smykkerne, som hver for sig bidrog til at gøre dansk smykkekunst internationalt kendt. Med sit uvurderlige smykkeskrin af billeder og tekst åbner "Danske Smykker" et af de mest spøndende kapitler i dansk kunstindustri.

Min kommentar: En slags historie bog om smykker og deres designere. Masser af billeder af smykker.   

 Title: Nordisk Smykkekunst    Forfatter: Jan Lohmann og Lise Funder  

Bogens forord: Denne bog er en dokumentation af 1. Nordiske Smykketriennale, en vandreudstilling i Norden. Omverden opfatter ofte Norden som en kulturel helhed ikke mindst på smykketunstens område. Desuden er vi her i Norden ikke tilstrækkeligt orienteret om udviklingen inden for smykkekunsten blandt vore nordiske naboer.  

Min kommentar: Smykke kunst i det 20. århundrede. Bogen er delt op i landene: Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Tekst i bog er både på det respektive lands sprog og på engelsk. Masser af billeder af smykker.

Title: Dansk sølv 1991-1996    Forfatter: Danske sølvsmede  

Bogens bagsidetekst: Ingen  

Min kommentar: Se noget af det nyere danske sølvsmede arbejde og læs om skaberne.  

Title: Sølv på kanten    Forfatter: Kunstindustrimuseet  

Bogens bagsidetekst: En Konkurrence udskrevet af Kjøbenhavn Guldsmedelaug.  

Min kommentar: De 30 bedste konkurrence bidrag.  

Title: Smykker af strandsten    Forfatter: Karen Hørmann, Anette Ib  

Bogens bagsidetekst: Smykker af strandsten giver inspiration, teknik og ideer til, hvordan man kan fremstille smykker af sten fundet ved stranden. Smykker hvor stenene anvendes direkte fra stranden uden megen bearbejdning - og smykker hvor stenene bearbejdes. I bogen findes udførlige anvisninger på, hvordan man kan bore, save, slibe og polere sten. Og der vises trin for trin, hvordan man kan lave flotte vedhæng, kæder, øresmykker, fingerringe, brocher m.v. af strandsten kombineret med sølv perler, gummi og andre spændende materialer. Der er masser af ideer og inspiration at arbejde videre med, så man kan lave sine helt personlige smykker af de sten, man har fundet ved stranden.

Min kommentar: Bogens bagsidetekst beskriver meget præcist hvad der er i bogen. Meget oplysende bog.   

Title: 1000 Rings    Forfatter: Robert W. Ebendorf  

Bogens bagsidetekst: A Ring today is much more than a band to house a finger. The examples in this book, the best of contemporary ring design, are miniature sculptures, compact platforms on which ring-makers display their art. Rough hewn or precisely cut and polished, meticulous or improvised, stark in their simplicity or extravagant in their complexity, these designs will astound and delight yu with their originality and beauty.  

Min kommentar: Ringe i alle former og størrelser. God inspiration både til øvede og nybegyndere. Ringe fra hele verden, der har endda sneget sig nogle danske smykker med.  

Udskæring

Title: Hugning i sten - En håndbog for begynderen    Forfatter: Ole Holm  

Bogens bagsidetekst: Hugning i sten er nok et af de ældste håndværk. Bogen henvender sig især til begynderen, men også den mere erfarne kan hante viden og inspiration. Hovedvægten er lagt på hugning i kampsten.  

Min kommentar: Lidt om alt det grundlæggende og lidt til. Sikkerhedsudstyr, værktøj (manuelt og maskinelt), teknikker.  

Title: Silent message    Forfatter: Kashio, Mitsunashi, Takada, Inoue and Balsgaard  

Bogens bagsidetekst: ingen  

Min kommentar: Forskellige Skulpture i varierende materialer fra hele verden.  

Title: Dansk Skultpur - udtryk, udvikling og sprog    Forfatter: Ole Villadsen  

Bogens bagsidetekst: Bogen giver et bud på skulpturens udvikling fra Bertel Thorvaldsen til i dag. Den åbner gennem billedtekster og -samtaler for mødet med skulpturen en giver i korte replikker bud på, hvor inspirationen og nytænkningen kan være hentet. Hensigten med bogen erat befordre en større oplevelse af skulpture i al almindelighed samt give mulighed for at afdække flere og flere lag i de beskrevne skulpturer. Bogen er en god rejseleder i skulpturens verden, fordi skulpturudtrykket er blevet mere mangfoldigt og mere og mere pågående i bymiljøet, på arbejdspladser og i byens rum.  

Min kommentar: Skulpture i diverse materialer, dog mest i sten og metal. gode farve billeder.  

Title: Sculpture in wood    Forfatter: Ferelyth & Bill Wills  

Bogens bagsidetekst: Each stage of the creative process is clearly demonstrated in photographs and diagrams with a minimum of textural comment - the best possible substitute for at personal teacher. You make as you learn and so build up a thorough and practical  foundation om which to experient with your own imaginative ideas.  

Min kommentar: En rigtig god indføring i alt inden for skæring af træskulpture. Værktøj, materialer og teknikker. Rigt illustreret som uddybelse af tekst.  

Title: Jesper Neergaard - Skulpturer    Forfatter: Stig Krabbe Barfoed  

Bogens bagsidetekst: ingen  

Min kommentar: Interview mellem Stig Krabbe Barfoed og billedhugger Jesper Neergaard. Masser af billede af skulpture udført af Jesper Neergaard.  

Tegning/maling

Title: Farve - Lærebogen    Forfatter: Lisbeth Lyhne & Anette Lødsen  

Bogens bagsidetekst: Farvelærebogen er bygningsmalerens værktøj til farvesammensætning. Udgangspunktet for farvelærebogen er NCS (Natural Colour System), som er et af de mest anvende farvesystemer til at kommunikere farve. NCS bygger på viden om, hvordan mennesket opfatter farver og kan give en eksakt beskivelse af disse.  

Min kommentar: Beskivelse af hvordan farve fremkommer og hvordan de forskellige farver er i familie med hinanden. Har en beskrivelse af farvepåvirkning, altså hvordan farverne påvirker en.   

Dit & Dat

Frimærker

Title: Den store frimærke bog      Forfatter: Otto Hornung

Bogens bagsidetekst: Denne hobby har i årenes løb udviklet sig fra dét blot at samle på frimærker til et intellektuelt tidsfordriv, der kræver stor flid og indgående studier, et nøje kendskab til de forskellige prøge-processer, de benyttede tryksværter og farver samt de mange forskellige papirkvaliteter, der benyttes til firmærker. Desuden omfatter filateli nu også selve studiet af postvæsenets historie, der fører samleren helt tilbage til postvæsenets oprindelse, adskillige hundrede år før udsendelsen af de første gummierede frimærker i 1840. Et andet aspekt af denne hobby er det at samle på alt, hvad der vedrører lufttransporteret post (aero-filateli), og hertil henregnes ikke alene benyttelsen af nutidens flyvemaskine i denne tjeneeste, men også brevdue-post, ballon-post samt post, der blev transporteret med de nu afskaffede luftskibe. En anden gren af moderne filanteli er det at samle på frimærker, der illustrerer et bestemt emne, som for eksempel tog, skib osv.; dette kaldes af nogle for tematisk filateli, af andre for motivfilateli, og det er en samlemedtode, som har vundet stor popularitet. Alle som læser Hornungs bog, vil hurtigt lære, hvordan de skal få glæde af denne hobby, og hvordan de skal begrænse eller udvide interessen, for bogen beskæftiger sig med samtlige aspekter af filateli.  

Min kommentar: tænk dig godt om før du begynder at samle på frimærker, seriøst, du vil blive overrasket hvor meget arbejde det kræver.

Title: Alverdens Frimærkelande    Forfatter: Preben Kylling  

Bogens bagsidetekst: Indeholder omtale af ikke mindre end 1263 nuværende og tidligere lande, områder, institutioner m.v., der i årenes løb har udgivet frimærker. Billeder af mærker der ikke er påtrykt navn for udgiver. Internationale talsystemer. Lokal og privatpost mærker siden 1945.  

Min kommentar: Giver rigtig god chance for at finde ud af hvorfra det frimærke, du ikke lige kan finde ud af hvor er fra, bliver lands bestemt.  

Title: Stamps of the world - simplified catalogue    Forfatter: Stanley Giddons  

Bogens bagsidetekst: Since it was first published in 1934, Stanley Gibbons Simplified catalogue of stamps of the world has become widely accepted as a standard work of reference throughout the world. Published in three-volume format - Volume 1 covering Foreign countries A-J, Volume 2 covering Foreign countries K-Z and Volume 3 covering Commonwealth countries, it is the most straightforward price listing of the postage stamps of the world. A essential reference work for beginners, thematic and advanced collectors alike.  

Min kommentar: Billede af mindst et frimærke fra hver serie, næsten i naturlig størrelse.   

Title: Australian Stamp Catalogue    Forfatter: Robert Margeit  

Bogens bagsidetekst: ingen.  

Min kommentar: Et meget lille frimærke katalog, med omkring 1600 frimærker i farve. Meget nemt at sortere frimærker efter.  

AcusticusN

Title: Neurologi og neurokirurgi    Forfatter: Vibeke Olsen, Marianne Scmidt, Helene Meinild, Mette Egelund, Lene Werdelin, Per Hübbe, Lillian Dalsgaard, Vagn Eskesen, Inge Hørning, Anne-lise Christensen  

Bogens forord: Denne udgave af lærebogen i neurologi og neurokirurgi er en ny og meget mere omfattende bog end forrige udgave. Der har fra redaktionens side været lagt op til, at bogens sygdomsbeskrivende afsnit skulle være mere detaillerede, ligesom man gerne ville have et afsnit om neuropsykologisk rehabilitering. Derfor består forfatterteam´et denne gang af både læger, sygeplejersker og psykolog. Bogen er delt op i en neurologisk og en neurokirurgisk del.

Min kommentar:   

Opskrifter

Title: Mad fra fjerne gryder    Forfatter: Vibeke Schrader, 1996  

Bogens bagsidetekst: En kulinarisk rejse krydret med poesi. En rejse, hvor sanser og fantasi tager dig med til fjerne gryder i 16 forskellige lande - hjemme i dit eget køkken. Tag klodens fremmede kulturer til bords og besøg en verden af smagsoplevelser.

Title: Sund mad i wok    Forfatter: Lynn Andersen  

Bogens bagsidetekst: Det er spændende og ernæringsrigtige retter, der tilberedes i den dybe metalskål - kaldet wok. Her bruges kun lidt olie til de fine strimler af kød og grønsager, der hurtigt steges ved høj varme og under konstant omrøring. I løbet af få minutter er maden klar. Den korte stegetid bevarer ingrediensernes vitaminer, smag og struktur i de fedtfattige retter. Alt kød og næsten alle grønsager er velegnede. Mange af opskrifterne kommer fra bl.a. Kina og Thailand, men alle anvendte ingredienser kan med lethed købes her i landet.  

Title: Wok kogebogen    Forfatter: Kuo Huey Jen, 1991  

Bogens bagsidetekst: Det er både spændende og sundt at lave med i wok, den dybe kinesiske metalgryde, der er blevet utrolig populær i den vestlige verden inden for de senere år. At tilberede mad i wok er den bedste måde at bevare råvarernes smag, vitaminer og konsistens. Ved meget høj temperatur lynsteges kød eller grønsager i ganske lidt olie under konstant omrøring, og på ganske få minutter er maden klar. "Wok kogebogen" indeholder godt 50 klasiske, kinesiske opskrifter med tilhørende indbydende farvebilleder. Endvidere findes opskrifter på lækre kinesiske saucer og krydderier, der er uundværligt tilbehør til alle wokretterne.

Min kommentar: Det kan godt være at stegningen er hurtig, men husk at alt kød og alle grønsager skal skæres ud.  

Title: Killes køkken    Forfatter: Kille Enna. 2000  

Bogens forord: Det er den store og tydelige smag, jeg er forelsket i. Det er mad, der afslører ingrediensernes kvalitet. Det er den gode stemning. Det er hverken smart, pyntet, overdrevent eller pertentligt. Men mår dette køkken er allerbedst, besidder det al den klasse der findes.

Min kommentar: Masser af kendte og ukendte ingredienser. Det er nok en god idé at være sikker på hvor ingredienserne kan fås, de kan nemlig ikke alle fås i det lokale supermarked. Har du lyst til at prøve noget nyt, så er der masser af inspiration her.  

Title: Lynstegning i wok    Forfatter: Bridget jones, 1998  

Bogens bagsidetekst: Tidens mest spøndende stegeteknik. Opskrifter fra det enkle og hjemlige til det overdådige og eksotiske. Server elegante og sunde måltider på få minutter. Rigt illustreret.  

Min kommentar: sund mad til enhver smag.

Title: Bogen om krydderurter    Forfatter: Peter McHoy & Pamela Westland  

Bogens bagsidetekst: Alt om dyrkning og anvendelsen af vilde og dyrkede urter. Illustreret urteleksikon med botaniske noter og gode råd om urten i køkkenhaven. Gode råd om såvel indretning og planlægning af urtehaven som fordelagtig dyrkning i potter og krukker. Ontaler enhver tænkelig anvendelse af urter i det daglige: madlavning; hosloldningsmidler; helsebringende urtemedicin; sæber, cremer og shampooer; håndarbejde og dekorationer m.m. Omfattende oversigtskemaer med et hurtigt overvlik over de bedst egnede urter til mange forskellige formål.   

Min kommentar: Godt med billeder og illustrationer og uddybende tekst.  

Title: Fjerkræ    Forfatter: oversat og bearbejdet til dansk af Mex Gram  

Bogens bagsidetekst: Sunde forretter, delikate hovedretter og kolde anretninger med duer, agerhøns, fasaner, kyllinger, ænder, kalkuner og meget andet.  

Min kommentar: Godt nok er fjerkræ godt til slankekure, men der er ikke alle opskrifter i denne der er lige kalorielette, men hvad, heldigvis er alle ikke på skrump.   

Title: Is - Flødeis, sorbeter, yoghurtis, isbomber og meget mere    Forfatter: Shona Crawford Poole  

Bogens bagsidetekst: 75 klassiske og moderne opskrifter velegnede til både isdeserter og is til almindelige frysere.  

Min kommentar: Er du vild med is så prøv lige denne bog.  

Skriv

Citater

Title: The art of looking sideways    Forfatter: Alan Fletcher  

Bogens forord: The art of looking sideways i a primer in visual intellegence, an exploration of the workings of the eye, the hand, the brain and the imagination. It is an inexhaustible mine of anecdotes, quotations, images, curious facts and useless information, oddities, serious science, jokes, memories - all concerned with the interplay between the verbal and the visual, and the limitless resources og the human mind.

Bogens bagsidetekst: Words and pictures on how to make twinkles in the eye and colours agree in the dark. Thoughts om mindscaping, moonlighting and daydreams.Standing ideas on their heds. To look is to listen. Insights on the mind´s eye. Do not adjust your mind, there´s a foult in reality. By the way, what´s it like living with a paper bag over your head ? Not referring to you of course -- The uncommon exception to universal bondage.

Min kommentar: Citater i lange baner plus meget andet der her med kreativitet og forestillingsevne at gøre.  

Title: Beware Wet Paint    Forfatter: Jeremy Myerson (Alan Fletcher)  

Bogens Preface: Marcel Duchamp used the phrase "Beware Wet Paint" to remind us that it takes time to judge the worth of work. This book looks at thirtyfive years of Alan Fletcher´s work; Some of the most recent may not yet be dry.

Min kommentar: Citater, billeder og meget andet af Alan Fletcher.   

Bøger

Title: Skriv bedre    Forfatter: Ebbe Kyrø  

Bogens bagsidetekst: Hvordan bliver du herre over sproget. Bliv bevidst om dine valg i skriveprocessen, og lær at skrive effektivt og målrettet. Hvem er din læser ? Hvad er godt sprog ? Skrivningens faser. Erhvervsgenrer. Lav din virksomheds eller afdelings sprogpolitik. Lær at træffe bevidste valg når du skriver. Lær at skrive til forskellige målgrupper. Punkt for punkt vejledinger i at skrive forskellige genrer som brevskrivning, referater go rapporter.

Min kommentar: En grundig gennemgang af det at skrive til mange forskellige formål.  

Title: The Art of Fiction    Forfatter: David Lodge  

Bogens bagsidetekst: The art of fiction is considered under wide range of headings, such as the intrusive author, suspense, the epistolary novel, time-shift, magic realism and symbolism, and each topic is illustrated by a passage or two taken from classic or modern fiction. Drawing on writers as diverse as Henry James and Martin Amis, Jane Austen and Fay Weldon and Henry Fielding and James Joyce, David Lodge makes accessible to the general reader the richness and variety of british and american fiction. Technical terms, such as interior monologue, metafiction, intertextuality and the unreliable narrator, are lucidly explained and their application demonstrated. Bringing to criticism the verve and humour of his own novels, David Lodge has provided essential readings for students of literature, aspirant writers, and anyone who wishes to understand how litterature works.  

Min kommentar: God grundig gennemgang af alt inden for novelle/roman opbygning, gengre og alt hvad der ellers høre med. Med mindre man er meget god til engelsk er det nok en god ide at have en ordbog ved hånden, gerne en Engelsk-Engelsk (Oxford dictionary) for Engelsk-Dansk er ikke altid nok.  

Title: The Art of Fiction - Notes on craft for young writers   Forfatter: John Gardner  

Bogens bagsidetekst: John Gardner was almost as famous as a teacher of creative writing as he was for his own works. In this practical, instructive handbook, based on the courses and seminars that he gave, he explains simply and cogently, the principles and techniques of good writing.  

Min kommentar: Giver gode retningslinier og masser a gør og gør ikke råd til begyndende forfattere.  

Title: The Encyclopedia of fantasy and science fiction art techniques    Forfatter: John Grant & Ron Tiner  

Bogens bagsidetekst: A comprehensive A-to-Z directory of techniques, and with an inspirational gallery of finished works. The first comceprualisationbased encyclopedia of fantasy art techniques. Written by two highly distinguished practitioners in the fantasy and fantasy-art fields. Special "brainstorming" sections let you see how an initial idea is developed to produce the final artwork. Countles practical tips and items of professional advice in addition to an authoritative main text. Includes illustrations by some of the best-known modern fantasy artists, many specially commissioned.

Min kommentar: Alt inden for fantasi og sciens fiction i billeder med forklaring til. Materialer og værktøjer, opbygning af tid, sted, landskab, personer og alt det løse. Giver også masser af ideer til den skrive mæssige side af fantasi og sciens fiction.  

Title: Forfatterhåndbogen - Skønlitteratur    Forfatter: Finn Dreibek  

Bogens bagsidetekst: I forfatterhåndbogen - skønlitteratur beretter Finn Dreibek kort og præcist om manuskriptets tilblivelse: Hvordan får man den rigtige idé ? Hvorledes gribes skrivearbejdet rent praktisk an ? Udarbejdelse af synops. Kapitelinddeling. Personbeskrivelse. Sproglige overvejelser. Spændingskirver. Synsvinkel. Tegnsætning. Sprog. Forfatterværksteder - og meget, meget mere. Med Forfatterhåndbogen inden for rækkevidde har man alle chancer for at undgå de mange faldgruber, som både begynderen og den mere erfarne skribent ellers let falder i.  

Min kommentar:   

Title: At skrive - det er ingen kunst    Forfatter: Søren Søgaard  

Bogens bagsidetekst: At skrive - det er ingen kunst er en bog, der ser skriveprocessen som et håndværk, der kan læres. Læseren præsenteres for en række mulige skriveværktøjer, som skal medvirke til at lukke op for de ressourcer, som alle skrivende besidder. Skriveprocessens faser gennemgås: - at få idéer, - at samle stof, - at få overblik, at skrive teksten, og - at gøre teksten færdig. Til hver fase forslås nyttige værktøjer og opgaver supplerer teksten. Endelig afsluttes bogen med et kapitel om størree skriftlige opgaver og et om skriftlig eksamen.   

Min kommentar:   

Title: Skriv - en bog om at skrive.    Forfatter: Bente Clod  

Bogens bagsidetekst: Skriver du ? Kunne du tænke dig at blive forfatter ? Hvordan arbejder en forfatter ?Hvad er en god tekst ? Hvor kan man gå hen med det man skiver ? Kan man skrive om folk man kender ? Hvordan finder man frem til sit eget sprog ? Hvad kan man bruge et skriveværksted til ? I bogen gennemgås de vigtigske spørgsmål fra fire års skrivekurser. Gennem talrige konkrete eksempler og opgaver behandler bogen de almindeligste skriveproblemer: for mange ord, banalt sprog ("ugebladssprog"), uklar fortællevinkel, spring i tid, dialog, begyndelse/slutning m.m. Desuden indkredses de tre genrer lyrik, prosa og dramatik, samt det rent håndværksmæssige: komposition, fortællesynsvinkel, personkarakteristik, manuskriptets forskellige faser m.m. Bogens sideste afsnit giver anvisninger på hvordan selvstændige skrvegrupper kan arbejde med deres tekster.  

Min kommentar:   

Title: Troværdighed. tal godt for dig!    Forfatter: Pernille Steensbech Lemée & Anne Katrine Lund  

Bogens bagsidetekst: "Troværdighed. Tal godt for dig!" er en bog om mundtlig formidling for alle, der vil være bedre til at kommunikere klart og overbevisende. I bogen kombineres retorikkens idealer og teorier med konkrete råd om alle faser af arbejdet med mundtlig formidling. - at få ideer og strukturere dem. - at formulere sig levende, klart og overbevisende. - at bruge et manuskript uden at være bundet af det. - at bruge kropssprog og stemme effektivt. Retorikken - læren om at kommunikere godt - er et af verdens ældste dannelsesfag. Men tankerne er højaktuelle og spiller en rolle for både professionelle formidlere og alle, der bare vil blive bedre til at kommunikere i hverdagen.

Min kommentar: God håndbog i formidling, med masser af retningslinier både for nybegynder og den øvede. Bogen er stilet mod mundtlig videre bringning af budskaber. Jeg vil mene at store dele af bogen også kan anvendes i forbindelse med at skrive en bog.

Title: Magi og sværd     Forfatter: Merlin P. Mann  

Bogens bagsidetekst: Hvis du har modet til selv at opleve fantastiske og farligeeventyr, er du klar til at apille rollespil. Kun fantasien sætter grænser, når du sammen med dine venner skal ud og udføre alle de store gerninger, som du normalt må overlade til heltene I bøger og på film. Nu er valget dit ! Magi og sværd fortæller, hvad rollespil er, og giver dig masser af tips og ideer. Med denne bog I hånden skal du bare have et sæt terninger for at komme ud på store eventyr. Hvis du er vild medRingenes Herre, Harry Potter og andre fabelagtige fortællinger, får du her mulighed for selv at træde ind I fantasiens univers.  

Min kommentar: Umiddelbart en rigtig god beynder bog hvis man ikke ved hvad rollespil er. De øvede, ville jeg dog tro, kan hvad der står i denne bog på rygraden. Kan også bruges som inspirationskilde til at skrive en bog.   

Title: Dungeons & Dragons - Player´s handbook    Forfatter: Cook, Tweet, Williams  

Bogens bagsidetekst: The key to endless adventure. Here is the indispensable manual of fantasy roleplaying. The player´s handbook includes everything you need to create and play your ideal Dungeons and Dragons character. Puck up this book and join the millions of other players who have mede the D&D game the world´s most popular fantasy roleplaying game!  

Min kommentar: Har man snuset til D&Ds rollespil og fået blod på tanden og er rimelig god til engelsk, så er dette bogen. Som helt nybegynder kan den virke noget overvældende. Giver meget information hvis man vil skrive historier om middelalderen eller trolde/hekse.

 

 

 

   Update: 05.06.06

 

 

 

 

 

 

Title:     Forfatter:   

Bogens bagsidetekst:   

Min kommentar: